Upravni odbor

Predsjednik: Azmir Husić

Članovi: Owen Howell, Dragan Iširlija

Nadzorni odbor: Amer Karabegović, Kristijan Vasilić, Mijat Pavić

Članstva - sezonske