Održana Izborna Skupština FK Sloboda Tuzla

FK Sloboda dobio novo rukovodstvo

Na sjednici Izborne Skupštine FK “Sloboda” Tuzla, održanoj 29. 03. 2019. godine donesene su sljedeće odluke:

-Za predsjednika Skupštine FK “Sloboda” Tuzla izabran je gospodin Kemal Kurević.

-Za potpredsjenike Skupštine FK “Sloboda” Tuzla izabrani su gosp. Željko Mitrić i gosp. Elmir Šećerbegović.

-Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora, gospodin Senad Mujkanović je razrješen dužnosti.

-Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je gospodin Sead Kozlić.

-Za članove Upravnog odbora imenovani su: Eduard Brandalik, Rifat Konjić, Fahrudin Salihović, Emir Begović.

Na sjednici Upravnog odbora FK “Sloboda” Tuzla održanoj 29. marta 2019. godine u prostorijama RSD “Sloboda” Tuzla donesena je odluka o razrješenju gosopdina Denisa Karića sa mjesta sportskog direktora i imenovanju gospodina Ademira Smajlovića za novog Sportskog direktora.

Ovom prilikom FK “Sloboda” Tuzla želi se zahvaliti gospodinu Senadu Mujkanoviću i Denisu Kariću na njihovom doprinosu klubu u vrijeme angažovanja te im u budućnosti želi mnogo sreće i uspjeha u radu.

NOVI SAZIV SKUPŠTINE FK SLOBODA za MANDATTNI PERIOD 2019 – 2023

 1. Kemal Kurević
 2. Mitrić Željko
 3. Malkočević Sakib
 4. dr. Edin Kaletović
 5. dr. Cipurković Samir
 6. Crnogorac Gradimir
 7. Buljubašić Asmir
 8. Teufilović Zoran
 9. Branković Fuad
 10. Jović Aleksandar
 11. Kariž Denis
 12. Vilušić Tomo
 13. Krdžalić Adnan
 14. Šećerbegović Elmir
 15. Bešlagić Nedžad
 16. Mujezinović Nihad
 17. Zulić Almir
 18. Ibrić Ekrem
 19. Softić Rasim
 20. Hukić Jasmi
 21. Ramadanović Ramiz
 22. Fišek Azur
 23. Duspara Josiš
 24. Zaimović Mehmed
 25. Smajić Mesud
 26. Haranbašić Sead
 27. Zulić Muhamed
 28. Muharemagić Mirsad
 29. Dorić Sulejman
 30. Omerović Nedim
 31. Kikanović Ševal
 32. Arnautović Zlatan
 33. Ovčina Mirsad
 34. Nišić Adis
 35. Mehmedović Salko
 36. Mujezinović Adnan
 37. Derdemez Miralem
 38. Sejranić Amir
 39. Divković Dalibor
 40. Bijesović Nedžad
 41. Softić Amir
Bitnami